Memoriál Luisa Crossa

Memoriál Luisa Crossa

Orientačné miesta: Vrchteplá (520m) (20min) – Za Okrúhlym (30min) – Sedlo Studená (50min) – Sedlo Marek (30min) – Malá Čierna (50min) – Rajec (Bystrická cesta) (20min) – Rajec.

Dĺžka: 10,4km.

Čas prechodu: 2 hodiny 55 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 305m/klesanie 365m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Trasa začína v strede obce Vrchteplá pri budove historickej školy. Smeruje severovýchodným smerom okolo cintorína, za ktorým odbočuje vpravo nad obec. Pokračuje lúkami a lesmi do lokality Za Okrúhlym, odkiaľ stúpa popod les, do ktorého napokon na konci lúky vchádza. Lesom mierne klesá do sedla Studená s krížom. Zo sedla stúpa na hrebeň medzi obcami Bodiná a Malá Čierna a do sedla Marek s krížom. Zo sedla klesá do Malej Čiernej ku kostolu. Spevnenou cestou potom pokračuje dolinou toku Hvojtová až k štátnej ceste z Považskej Bystrice do Rajca, po ktorej pokračuje do centra Rajca. Končí v Rajci pri železničnej stanici.