Budova školy vo Vrchteplej

Budova školy vo Vrchteplej

Zaujímavá drevená stavba horského charakteru bola postavená v rokoch 1928-1929. Dostavaná bola v decembri a prvýkrát sa v nej vyučovalo 24.2.1930. O jej výstavbu sa postarali účastníci 1.svetovej vojny na čele s richtárom Jurajom Kamasom. Stavali ju majstri tesári z Moravy. Ako prvý v nej pôsobil učiteľ František Blažek. Dovtedy žiaci chodili do školy v Kostolci. Všetkých žiakov vtedy bolo 47. Škola bola vybavená len skromne a všetky učebné pomôcky zhotovili občania z obce. V roku 1954 začal na miestnej škole pôsobiť rodák obce a tiež bývalý žiak tejto školy Milan Vokel. Spolu s občanmi svojpomocne školu opravil, aby sa v nej mohlo plnohodnotnejšie učiť. Časom ju ale pre nedostatok žiakov zatvorili, stalo sa tak v roku 1976. V čase pôsobenia Vincenta Blaška v roku 1995 bola v budove svojpomocne upravená jej časť na modlitebňu a evanjelické bohoslužby sa v nej konajú dodnes. Dnes sa v nej tiež nachádza Pamätná izba SNP. Historická budova školy sa nachádza na hornom konci obce pri obecnom úrade.