Budova základnej školy na ulici Školská 10 v Považskej Bystrici

Budova základnej školy na ulici Školská 10 v Považskej Bystrici

Školská budova pôvodne 11-ročnej strednej školy (založenej v roku 1959) bola postavená v roku 1957. Budova reprezentuje tradičný typ architektúry socialistického realizmu (sorela) 50.rokov 20.storočia založený na jednoduchosti tvarov a funkčnosti. V roku 1961 sa 11-ročná stredná škola transformovala na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a základnú deväťročnú školu. Dnes sa v nej nachádza 3.základná škola v Považskej Bystrici. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Školská 10. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.