Strojárenská štvrť v Považskej Bystrici

Strojárenská štvrť v Považskej Bystrici

Urbanisticky ucelený a architektonicky hodnotný súbor bytových domov kolóniového typu z 30.-40.rokov 20.storočia v Strojárenskej štvrti, tzv. staršia časť nazývaná Kolónia. Boli tu domy určené pre úradníkov a niektorých robotníkov Zbrojovky. Pôvodne Kolónia siahala iba po Spoločenský dom, za ním bola už iba cesta do mesta. Neskôr boli postavené ďalšie budovy. Domy sa nachádzajú v Považskej Bystrici, na uliciach Krížna, Mierová, Mládežnícka, Robotnícka, Tatranská a 8.mája. V roku 2010 bol súbor bytových domov zaradený medzi pamätihodnosti mesta.