Vila rodiny Milchovcov v Považskej Bystrici

Vila rodiny Milchovcov v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Bola postavená v roku 1900 v secesnom slohu, ktorý je charakteristický pre koniec 19. a začiatok 20.storočia, predovšetkým s využitím ornamentálnych prvkov. Znaky secesie je možné vidieť na pôvodnom zábradlí, ktoré lemuje schody. Pôvodná je dlažba na chodbách na jednotlivých poschodiach, dverné výplne, okná, tvar budovy a základná stavebná hmota. Výraznou vonkajšou črtou budovy je vystupujúca časť na čelnej fasáde, označovaná ako rizalit, ukončený nízkou atikou s balustrádami a štítom. Solitérna budova má obdĺžnikový pôdorys, je dvojtraktovej dispozície, dvojpodlažná s pivnicou. Dali ju postaviť bratia Henrich a Jozef Milchovci. V budove sa nachádzala predajňa poľnohospodárskych plodín a zveriny. Od roku 1936 sa v nej nachádzala výrobňa bryndze (v suteréne budovy a v záhrade, pričom výrobný proces zamestnal celú rodinu). V roku 1937 podnikanie rozšírili o obchod so železiarskym tovarom a stavebným materiálom. Po smrti staviteľov vlastníctvo pripadlo ich deťom. Živnosť Milchovcom zrušili v roku 1941, zanikla bryndziareň a prízemie vily obsadil daňový úrad, ktorý zmenil kuchyňu na administratívnu miestnosť, na oknách pribudli mreže, osadili sa železné dvere a prebúrali sa dvere z chodby do zadnej miestnosti. Na prvé podlažie sa v roku 1941 nasťahoval Dôchodkový kontrolný úrad. V 50.rokoch 20.storočia sa vila stala majetkom ONV a v budove sa usadil finančný úrad, neskôr i ďalšie štátne inštitúcie. Objekt sa opäť upravoval. Menil sa krov, došlo k zamurovaniu zadného vstupu zo severnej fasády a k posunutiu okenných otvorov. V 60. a 70.rokoch 20.storočia bola fasáda premaľovaná na sivú a červenú farbu. Pivničné priestory našli nové fukčné využitie ako sklad civilnej ochrany. V roku 1977 sa do budovy nasťahovala Okresná knižnica v Považskej Bystrici (dnes Považská knižnica). V roku 1986 bolo jednou z najväčších zmien vybudovanie nového oddelenia pre deti a mládež v pivničných priestoroch. Vo vedľajšej pivničnej miestnosti sa súčasne otvorilo hudobné oddelenie, neskôr v týchto priestoroch vznikla videopožičovňa, prvá svojho druhu v okrese. V roku 2002 bolo vymenené staré elektrické akumulačné vykurovanie za ústredné plynové kúrenie s vlastnou kotolňou. V rokoch 2005-2006 prebehla veľká rekonštrukcia knižnice. Vymenila sa nosná konštrukcia podláh na prvom podlaží a modernizovali sa elektrické siete. Žumpa objektu sa zrušila až v roku 2009, kedy bol objekt napojený na verejnú kanalizáciu. V rokoch 2019-2020 prešla budova rekonštrukciou, pri ktorej bola opravená fasáda, vymenená strecha, vybudovali sa kancelárie v podkroví, pribudol nový vchod zo severnej strany a realizovali sa ďalšie menšie úpravy. Historická budova sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici Štúrova 14 v centre mesta.