Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici

Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici

V rokoch 1939-1940 sa v Zbrojovke, a.s. v Považskej Bystrici zabezpečoval odborný výcvik pre Odbornú učňovskú školu kovorobnú v Žiline. V roku 1940 vzniká Odborná učňovská škola kovorobná ako súčasť Štátnej slovenskej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. V roku 1950 sa osamostatnila ako Základná odborná škola a v roku 1952 vzniká Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Školský areál bývalého odborného učilišťa s kompletnou vybavenosťou a jednoduchou funkčnou architektúrou bol postavený v roku 1953. V roku 1959 sa pôvodné odborné učilište zmenilo na Odborné učilište Považských strojární a v roku 1978 na Stredné odborné učilište strojárske. V roku 2008 sa názov školy zmenil na Strednú odbornú školu, neskôr na Strednú odbornú školu strojnícku. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Športovcov 341/2. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.