Pamätná izba SNP vo Vrchteplej

Pamätná izba SNP vo Vrchteplej

V pôvodnej budove zrubovej školy sa pre nedostatok žiakov prestalo vyučovať v roku 1976. Funkcionári v obci uvažovali ako priestory školy využiť. Tak sa zrodila myšlienka zriadiť v nej pamätnú izbu revolučných tradícií SNP. Pamätná izba bola zriadená v roku 1979 a otvorená 24.8.1980. Nachádzajú sa v nej dobové fotografie znázorňujúce vtedajší vzhľad obce, fotografie partizánov, vzhľad pôvodného malého cintorína, stavbu pamätníka, ako aj maketa samopalu z 2.svetovej vojny, odznak a iné. Pamätná izba SNP je situovaná v budove bývalej školy.