Izba národných tradícií v Pružine

Múzeum má dve expozície. Prvá je pamätná izba Štefana Závodníka a druhá je izba národných tradícií. Pamätná izba Štefana Závodníka bola zriadená v roku 1993 miestnym kultúrnym strediskom a slávnostne otvorená 1.9. pri príležitosti 180.výročia jeho narodenia. Je náučnou pripomienkou jeho života a diela. Možno v nej vidieť kópie rukopisov publicistiky, fotografií, ktoré poskytla Matica slovenská, množstvo korešpondencie prevažne z najplodnejšieho obdobia jeho života. Múzeum sa nachádza v základnej škole, ktorá nesie meno Štefana Závodníka.