Regionálna izba tradícií v Papradne

Regionálna izba tradícií je umiestnená v základnej škole. Predmety darovali občania Papradna. Expozíciu vytvorili uložením jednotlivých predmetov Karolína Kopúniková, Pavlína Abíková a Emília Gáciková. Výtvarný prejav na stenách izby je dielom Pavla Míchela, krov a časť strechy zhotovil Pavol Hároník. Snahou tvorcov izby tradícií bolo ukázať, ako žili predkovia a zozbierať to, čo im pomáhalo prežiť, čo vyrábali, čím sa zaoberali, čo im pomáhalo v robote doma i na poli. V izbe sú uložené predmety dennej potreby, kroje a jednotlivé jeho časti, predmety z domácnosti, domáci riad, remeselné potreby a nástroje, poľnohospodárske potreby a nástroje, kolovraty, a podobne. Nachádza sa...

Izba národných tradícií v Pružine

Múzeum má dve expozície. Prvá je pamätná izba Štefana Závodníka a druhá je izba národných tradícií. Pamätná izba Štefana Závodníka bola zriadená v roku 1993 miestnym kultúrnym strediskom a slávnostne otvorená 1.9. pri príležitosti 180.výročia jeho narodenia. Je náučnou pripomienkou jeho života a diela. Možno v nej vidieť kópie rukopisov publicistiky, fotografií, ktoré poskytla Matica slovenská, množstvo korešpondencie prevažne z najplodnejšieho obdobia jeho života. Múzeum sa nachádza v základnej škole, ktorá nesie meno Štefana Závodníka.