Záskalie

Záskalie

Poloha

Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine na brehoch Manínskeho potoka.

Najvyšší bod: Drieňovka (639,4m).

Najnižší bod: Manínsky potok pri výtoku z katastra obce (390m).

História obce

Prvá zmienka o obci spolu s osadou Bazalia je z roku 1379. Spomína sa ako Chonkakwmegye (Chukakeumegye), čo znamená niečo ako miesto uzavreté zrezanou skalou (ďalšie názvy: 1405 Zazkale, 1484 Superior Zazkalye, 1598 Zaskalie). Postupne patrila zemianskym rodinám Záskalských, Zámaroczyovcov, Klobušických, Podmanických. Neskôr prešla do vlastníctva panstva Bystrica. V roku 1598 mala obec 6 domov, v roku 1628 mala 28 domov a 109 obyvateľov, v roku 1784 mala 29 domov a 168 obyvateľov, v roku 1828 mala 28 domov, v roku 1869 mala 186 obyvateľov, v roku 1880 mala 160 obyvateľov, v roku 1890 mala 179 obyvateľov, v roku 1900 mala 200 obyvateľov, v roku 1910 mala 225 obyvateľov, v roku 1921 mala 216 obyvateľov, v roku 1930 mala 218 obyvateľov, v roku 1940 mala 255 obyvateľov, v roku 1948 mala 224 obyvateľov, v roku 1961 mala 318 obyvateľov, v roku 1970 mala 326 obyvateľov a v roku 1982 mala 75 domov a 278 obyvateľov. Spôsob života určovala drsná klíma a málo úrodná pôda. Obyvatelia sa preto zaoberali drevorubačstvom, furmančením a poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kríž pod Drieňovkou.

PR Kostolecká tiesňava.

Studnička nad Manínskou tiesňavou.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Mestské a miestne turistické trasy: Z Považskej Bystrice cez Veľký Manín a Manínsku tiesňavu do Považskej Teplej.

Cyklotrasy: 2305, 2306, 5310, Z Považskej Bystrice cez Manínsku tiesňavu a Kostoleckú tiesňavu.

Náučný chodník Manínska tiesňava.

Turistické chodníky KST: 0880b, 5585.