Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Záskalí

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Záskalí

Kaplnku si občania postavili za pomoci vtedajšieho vedenia obce tajne počas hlbokej totality, keď na takéto stavby nebolo možné získať povolenie. Preto kaplnka bola situovaná tak, aby ju nebolo vidieť z hlavnej cesty. Finančne bola kaplnka pokrytá zo zbierok občanov, ktorí navyše darovali rôzny stavebný materiál a bezplatne zapožičiavali stavebné mechanizmy. Všetky pomocné i odborné práce boli vykonané bez nároku na odmenu. Kaplnka bola tajne vysvätená 6.12.1987. Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce ukrytá medzi domami napravo nad cestou na obec Vrchteplá.