Kaplnka na cintoríne vo Vrtižeri – Považská Bystrica

Kaplnka na cintoríne vo Vrtižeri – Považská Bystrica

Dátum výstavby kaplnky nám nie je známy. Obnovená bola v roku 2008. Je to jednoduchá stavba so štvorcovým pôdorysom, zakrytá ihlanovou strechou s plechovou krytinou. Na vrchole strechy je kríž. Vo výklenku, chránenom mrežou, je nad malým oltárikom kríž a na oltáriku socha Panny Márie. Výklenok je chránený prístreškom. Kaplnka sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Vrtižer, v dolnej časti cintorína. V roku 2010 bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta.