Zvonica v Kostolci

Zvonica v Kostolci

Drevená stavba so štvorcovým pôdorysom pokrytá ihlanovou strechou. Nad strechou je miesto pre zvon, ktorý ale už vo zvonici chýba. Miesto pre zvon je chránené kužeľovou strieškou osadenou na štyroch rohových stĺpikoch. Obe strechy sú pokryté plechovou krytinou. Zvonica už neplní svoj účel. Stojí na návrší na okraji obecného cintorína za kaplnkou v obci Kostolec.