Studnička nad Manínskou tiesňavou – Záskalie

Studnička nad Manínskou tiesňavou – Záskalie

Upravená studnička s pitnou vodou, v podobe skruže chránenej drevenou sedlovou strieškou. Je to malý menej výdatný prameň, z ktorého voda vyteká cez malú rúrku. Studnička sa nachádza v nadmorskej výške približne 380m, na východnom okraji Manínskej tiesňavy, naľavo od cesty do Vrchteplej, v katastri obce Záskalie.