2306 (Prečín – Mikšová)

Orientačné miesta: Prečín (Rajecká cyklomagistrála) (3,8km) – Bodiná (400m) (3,6km) – Vrchteplá (503m) (2,5km) – Kostolec, pod Kresanovcami (5,5km) – Plevník-Drienové (3,5km) – Pri Váhu (0,5km) – Mikšová (Vážska cyklomagistrála).

Dĺžka: 21,2km.

Prevýšenie: 340/380m.

Náročnosť: Rekrea – ľahká (MTB bicykel).

Povrch: Asfalt, spevnená cesta, poľná cesta.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Modrá cyklotrasa spája Rajeckú cyklomagistrálu (0024) s Vážskou cyklomagistrálou (0002). Cyklotrasa začína na rázcestí s Rajeckou cyklomagistrálou (0024) v Prečíne na odbočke na Bodinú pod Kaplnkou svätej Anny. Pokračuje po asfaltovej ceste miernym stúpaním do Bodinej, v strede obce prechádza popod Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov a okolo Pomníka obetiam SNP. Na hornom konci obce odbočuje doľava, po poľnej, neskôr lesnej ceste prekonáva stúpanie na hrebeň nad obcou a z hrebeňa klesá príjemným zjazdom do Vrchteplej. Na dolnom konci obce odbočuje vľavo a pokračuje po asfaltovej ceste zjazdom až ku obci Kostolec (tu začína žltá cyklotrasa 8329), pričom prechádza popod bralo Bosmany po ľavej strane. Pred Pamätnou školou Petra Jilemnického odbočuje doprava a kratším stúpaním pokračuje do osady Kresania. Odtiaľ je krásny výhľad na okolitú krajinu. Z osady klesá do lokality Dolina a ďalej až do obce Plevník-Drienové. Z obce pokračuje po poľnej ceste popri Váhu a okolo obce Maršová-Rašov k lávke cez Váh a cez lávku do Mikšovej, kde končí napojením na Vážsku cyklomagistrálu (0002).