Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Bodinej

Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Bodinej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímskokatolícky kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov je jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria. Pôvodne renesančný kostol bol postavený v roku 1668 na starších stredovekých základoch. V polovici 18.storočia bol barokovo upravený. Baroková kazateľnica aj s oltárom je súčasná. Rokokové svietniky sú z 2.tretiny 18.storočia. Voľný závesný obraz Madony je barokový, oľejomaľba na dreve je z konca 17.storočia. Kostol stojí na miestnom cintoríne v strede obce.