Renesancia

Hnutie na začiatku novoveku reprezentované snahami po obrodení antického umenia a myslenia. Myšlienkové a kultúrne hnutie v 14.-16.storočí zdôrazňujúce humanizmus.

Raná renesancia (1420-koniec 15.storočia) – začiatok obdobia renesancie

Vrcholná renesancia (1.polovica 16.storočia)

Neskorá renesancia – posledné obdobie renesancie