Kostol Povýšenia Svätého Kríža v Hornom Lieskove

Kostol Povýšenia Svätého Kríža v Hornom Lieskove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V súčasnosti rímskokatolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža. Pôvodne baroková kaplnka bola postavená v roku 1723. Je to baroková jednoloďová stavba s tromi zvonmi. Prvý váži 161kg, druhý 75kg a tretí 43kg. Podľa starších občanov prvý a tretí zvon bol zakúpený v roku 1923 z milodarov nazbieraných v Amerike a v Hornom Lieskove. Patrónmi prvého zvonu sú svätý Cyril a Metod, patrónmi druhého svätí Andrej-Svorad a Benedikt. V roku 1776 bola kaplnka stavebne upravená. Opravovala sa aj v rokoch 1886, 1889, 1948, 1983, 1984 a 2012. Jednovežová stavba má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom presbytéria. Predstavaná veža je hranolová. Pôvodný barokový organ z roku 1780 pochádzal z dielne rodiny Pažických z Rajca. Neskorobarokový hlavný oltár Svätého Kríža pochádza z obdobia okolo roku 1780. Je to polychrómovaná drevorezba. Tvorí ju stĺpová oltárna architektúra so sochou Ukrižovaného v strede. Po stranách sú umiestnené sochy svätého Jána a Panny Márie. Pod krížom sa nachádza reliéf Očistca v rokajovej kartuši. Nad krížom je baldachýn s anjelikom. V kostole sa ešte nachádza voľná neskorobaroková plastika Ukrižovaného z polovice 18.storočia, tiež polychrómovaná drevorezba. Z toho istého obdobia sú tiež neskorobarokové drevené svietniky. Kostol stojí v hornej časti obce na vyvýšenom mieste a nad ním sa nachádza miestny cintorín.