Horný Lieskov

Horný Lieskov

Poloha

Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta 551,5m v lokalite Sunetčino juhovýchodne od obce.

Najnižší bod: Lieskovský potok na výtoku z katastra obce (325m).

História obce

Prvá nepriama zmienka o území obce je z roku 1327. Prvá písomná zmienka je v listine z roku 1330 (1392?), kde sa spomína Štefan, syn Vavrinca z Lieskovca, zapísaného ako duo Leszkouecz. Ďalšie názvy: 1409 Felseu Lezkouch, 1493 Kys Leszkowcz, 1519 Superior Lyskwa, 1773 Horny Lieskow. Prvý občan Horného Lieskova bol pravdepodobne pastier dobytka a oviec. Neskôr sa vlastníkom obce stala zemianska rodina Lieskovských. Ako samostatná obec sa spomína v roku 1870. V roku 1598 mala 22 domov, v roku 1784 mala 51 domov, v roku 1828 mala 22 domov, v roku 1869 mala 294 obyvateľov, v roku 1880 mala 252 obyvateľov, v roku 1900 mala 308 obyvateľov, v roku 1910 mala 368 obyvateľov, v roku 1921 mala 334 obyvateľov, v roku 1930 mala 334 obyvateľov, v roku 1940 mala 378 obyvateľov, v roku 1948 mala 396 obyvateľov, v roku 1961 mala 462 obyvateľov, v roku 1970 mala 469 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním ovocia. Silné bolo vysťahovalectvo. Prevažne poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj v časoch 1.ČSR. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici a v Beluši. V rokoch 1978-1990 bol Horný Lieskov strediskovou obcou (patrili pod ňu aj obce Dolný Lieskov, Slopná a Podskalie). Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Lieskov. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec Lieskov zrušená a vznikli tri samostatné obce: Horný Lieskov, Dolný Lieskov a Podskalie.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky: Panny Márie Pod Smriečim, Pri Valáškovi.

Kostol povýšenia Svätého kríža.

Kríž v lokalite Záhlbočie.

Mohylník.

Prameň Zdravá voda.

Cyklotrasa: 2304.