Náučný chodník Klapy

Náučný chodník Klapy

Východisko: Podľa číslovania informačných panelov začína chodník v obci Udiča (infopanel č.1). Okrem Udiče možno chodník začať z troch ďalších nástupných bodov: z osady Uhry (infopanel č.6), zo sedla medzi Jasenicou a Udičou (infopanel č.9), alebo z Jasenice (infopanely č. 13-16). Každý z týchto nástupných bodov vás privedie k okruhu náučného chodníka.

Rok otvorenia: 2018.

Zameranie: Historické, archeologické a prírodovedné.

Typ: Samoobslužný, líniový (okruh s prístupom zo štyroch východísk), obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: Viacero variant prechodu neumožňuje uviesť dĺžku a prevýšenie. Vzdialenosť Udiča – Jasenica je možná popod vrch Klapy (4,9km) alebo cez jeho vrchol (5,6km).

Čas prechodu: Viacero variant prechodu neumožňuje uviesť čas prechodu.

Náročnosť: Stredne náročná trasa, cez vrch Klapy náročná trasa.

Počet zastávok: 16

1. Náučný chodník Klapy (Východisko Udiča).

2. Vegetácia.

3. História.

4. Geológia.

5. Ako Uhrovci zbohatli.

6. Uhry (Východisko Uhry).

7. Fauna.

8. Predná hôrka.

9. Cesta na západ (Východisko sedlo).

10. Čertovo sedlo.

11. Hrobka.

12. Kaštieľ.

13. Jasenica (Východisko Jasenica).

14. Kostol.

15. Pohrebisko.

16. Starý kostol.

Popis: Náučný chodník je pomenovaný podľa vrchu Klapy (653,7m), okolo ktorého prechádza (vystupuje aj na jeho vrchol). Trasa z Udiče od infopanelu č.1 stúpa po hrebeni do lokality Prameň pod Klapmi, kde je infopanel č.2 (1,2km). Nachádza sa tu aj ohnisko (0,1km). Tu je možnosť zvoliť výstup na vrchol alebo obísť vrch Klapy zo severozápadu. Výstup na vrchol (0,8km) spestrí infopanel č.3 a vyhliadka na okolie. Nachádzalo sa tu keltské sídlisko. Z vrcholu pokračuje chodník do sedla pod Klapmi (infopanel č.4) (0,8km). Ak chcete vrch Klapy obísť, po lúke okolo infopanela č.10 (0,6km) prejdete k smerovníkom (0,9km). Po nich je možné zísť do východiska v sedle (infopanel č.9) (0,3km) alebo pokračovať na Prednú hôrku (infopanel č.8) (0,3km) s hrádkom ľudu púchovskej kultúry a k infopanelu č.7 (0,6km), alebo vystúpiť do sedla pod Klapmi (infopanel č.4) (1,3km). Zo sedla pod Klapmi je možné pokračovať do osady Uhry (infopanely č.5-6) (2,2km) okolo prameňa s pitnou vodou, alebo zísť popod Hradište (630,3m – nachádzalo sa tu v rímskej dobe hradisko) k infopanelu č.7 (1,3km). Od infopanelu č.7 chodník klesá do obce Jasenica (1,5km), kde sa nachádza infopanel č.13, od ktorého je možné pokračovať okolo kostola Svätého Michala Archanjela k infopanelom č.14-16.