Hrobka barónky Schmertzing v Jasenici

Hrobka barónky Schmertzing v Jasenici

Hrobka bola postavená v novogotickom slohu na prelome 19. a 20.storočia. Bola v nej pochovaná barónka Maria Dorottya Gobertina Schmertzing, od 22.5.1890 majiteľka panstva Veľká Jasenica. Nešťastnou náhodou sa jej vo veku 38 rokov dňa 13.1.1900 od prevrhnutého svietnika zapálili šaty a uhorela. Pochovaná bola 15.1.1900. Po jej smrti prešlo panstvo 8.6.1900 na jej štyri neplnoleté deti: Maximilianu, Johannu, Eleméra a Erszébet. Tie v dospelosti sídlo opustili a 27.1.1907 ho predali 18 rodinám, ktorých potomkovia sú vlastníkmi pozemkov pôvodného panstva dodnes. Neskôr deti jej telesné pozostatky premiestnili do hrobu k jej manželovi Lajosovi Rósovi (narodený 1845 v Budapešti, zomrel 28.1.1904) na cintorín Fiumei Úti Sírkert v Budapešti. Upravená opustená hrobka bola ešte v 80.rokoch 20.storočia využívaná ako dom smútku. Neskôr bol v areáli cintorína vybudovaný nový. Hrobka sa nachádza v obci Jasenica nad prístupovou cestou na miestny cintorín, v jeho severozápadnej časti.