Kostol Svätého Michala Archanjela v Jasenici

Kostol Svätého Michala Archanjela v Jasenici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímskokatolícky farský kostol Svätého Michala Archanjela bol postavený v roku 1781 zo štedrosti hlavného svetského patróna kostola Mikuláša Esterháziho. Je to neskorobaroková stavba postavená namiesto staršieho stredovekého kostola Svätého Michala Archanjela z 13.storočia, ktorý stál na cintoríne v Malej Jasenici. Prvá nepriama zmienka o ňom je z roku 1310. Jednoloďová stavba má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, novšou sakristiou a predstavanou vežou. Je to jednovežová stavba s krásne zdobeným oltárom. Prestavba prebehla v roku 1945 a po roku 2002. Priestor je krytý pruskými klenbami so sekundárnymi nástennými maľbami od Viktora Drevenáka z roku 1970. Pôvodne hladká vápenná baroková fasáda členená pilastrami bola v 60.rokoch 20.storočia omietnutá nevhodnou cementovo-brizolitovou omietkou. Veža je krytá zvonovitou prilbou s malou cibuľou, dvojkrížom a erbom rodu Esterházi na konci. V 80.rokoch 20.storočia bola pristavaná novšia sakristia situovaná na južnej strane presbytéria. Nachádzajú sa v ňom tri barokové oltáre. Najnovší je hlavný oltár svätého Michala Archanjela v presbytériu a pochádza z prelomu 19. a 20.storočia. Ústredná socha svätého Michala Archanjela s drakom a so sochami svätého Imricha Uhorského na ľavej strane a svätého Alojza z Gonzagy na pravej strane. Bočný, južne situovaný, barokový oltár z roku 1712 je polychromovaná drevorezba, ktorá bola pôvodne doplnená po stranách sochami svätej Kataríny a svätej Barbory. V nadstavci je umiestnená socha svätého Michala Archanjela. Novší obraz, olejomaľba Zvestovania Panny Márie je dielom maliara Ľudovíta Jána Pergera z roku 1860. Severne situovaný oltár Korunovania Panny Márie z obdobia okolo roku 1808 je neskorobarokový, v roku 1860 bol doplnený plastikami. Drevená kazateľnica je rokoková z polovice 18.storočia, kamenná klasicistická krstiteľnica je z konca 18.storočia. Organ na pôvodnej neskorobarokovej empore (chóre) je z roku 1950 a je dielom firmy Rieger Kloss v Krnove. Kríž s pôvodne barokovým korpusom je z 2.polovice 18.storočia a je to drevorezba. Medený pacifikál je z konca 18.storočia. Kostol stojí v strede obce napravo od cesty.