Kaštieľ v Jasenici

Kaštieľ v Jasenici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný objekt patril rodine Suňogovcov. Bol dokončený v roku 1618. Dal ho postaviť majiteľ panstva Daniel Suňog s manželkou Barborou Pružinskou podľa vzoru zámku v Bytči. Dokumentuje to dodnes zachovaný latinský nápis umiestnený nad hlavným portálom do kaštieľa na kamennej doske. Podľa iných údajov kaštieľ postavili skôr, už v roku 1526. Od 18.storočia v kaštieli žil Michal Suňog s manželkou Barborou. Po jeho smrti kaštieľ pripadol jeho synovi Valentínovi. Bol posledným Suňogovcom v Jasenici. Koncom 18.storočia bol barokovo upravený a ďalšie úpravy boli prevedené v 19. a 20.storočí. V 1.polovici 20.storočia v objekte bývalo niekoľko miestnych rodín. Od roku 1968 bol neobývaný a neskôr využívaný ako skladové priestory. V 2.polovici 20.storočia už chátral a okrem opravy strechy v 70.rokoch 20.storočia sa na ňom nerobili žiadne stavebné úpravy. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, jedno a dvojtraktovou dispozíciou a s pôdorysom v tvare L. Na poschodí sú arkierové vežičky. Pôvodné ústredné schodisko je dvojramenné. Renesančné valené klenby s lunetami nachádzajúce sa v miestnostiach na prízemí a trámové stropy na poschodí boli čiastočne vymenené za rovné. V jednej miestnosti sa zachoval pôvodný renesančný kamenný kozub. Fasáda bola čiastočne barokizovaná, pôvodne bolo na nárožiach renesančné sgrafito. Na oknách sa zachovali plastické šambrány s nadokennými a podokennými rímsami. Kované dvere sú pôvodné a pochádzajú z 1.polovice 17.storočia. Kaštieľ dlhé roky chátral. Celková obnova kaštieľa prebehla v rokoch 2003-2005. V roku 2005 bola aj sprístupnený. Do roku 2010 slúžil ako pracovisko a vvýstavné priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Od roku 2010 patrí kaštieľ obci a tá ho prenajala súkromenj osobe na 20 rokov. V súčasnosti sa prenajíma na kultúrne a spoločenské podujatia. Kaštieľ stojí ako solitér napravo od cesty smerom na Udiču západne od stredu obce.