Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Základné údaje: Regionálne múzeum vlastivedného typu, ktoré patrí medzi najmladšieho múzeá svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti je zriaďovateľom múzea Trenčiansky samosprávny kraj. V zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru (z oblasti geológie, botaniky a zoológie), spoločenskovedného charakteru (z oblasti archeológie, histórie a etnológie) a predmety z histórie strojárenstva v Považskej Bystrici.

Vznik múzea: Vznik múzea bol výsledkom dobudovania siete okresných múzeí v 80.rokoch 20.storočia, čo bolo súčasťou vtedajšej štátnej kultúrnej politiky. Samotné prípravy a zhromažďovanie zbierok sa začalo už v roku 1980. Boli to predovšetkým úžitkové predmety etnografického charakteru (poľnohospodárske náradie, ľudový odev a výšivky) z obcí celého vtedajšieho okresu. Koncom roku 1982 dostalo múzeum do daru 62 obrazov Imra Weinera-Kráľa od jeho partnerky a promovanej pedagogičky Ireny Bluhovej. Prvý názov tejto kultúrnej inštitúcie, ktorej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Považskej Bystrici bol Okresné múzeum v Považskej Bystrici a oficiálnym dňom vzniku je v zriaďovacej listine uvedený 1.január 1984. Prvým sídlom múzea bol od roku 1984 kaštieľ v Orlovom. Vtedajšia expozícia bola rozdelená na prírodovednú (geológia, flóra a fauna regiónu) a spoločensko-vednú časť (spoločensko-historický vývoj regiónu). Súčasťou múzea bol i ZOO-kútik v kaštieľskom parku. Názov Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici dostalo múzeum v roku 1985. Od roku 1991, kedy prešlo pod MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky malo názov Vlastivedné múzeum. Od roku 1996 patrilo múzeum pod Považské kultúrne centrum a nieslo názov Považské múzeum. V roku 1999 bol zriaďovateľom Krajský úrad v Trenčíne a názov sa zmenil na Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici-Orlovom. Od roku 2002 má múzeum už súčasného zriaďovateľa. Administratívna časť múzea od roku 2006 sídlila v časti budovy Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici a prírodovedná expozícia v kaštieli v Jasenici.

Súčasnosť: Múzeum od roku 2014 sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.

Stále expozície a výstavy:

Expozícia Prechádzka našou prírodou. Približuje návštevníkom faunu vyskytujúcu sa v regióne. Rozdelená je na lesnú časť, avifaunu a vodný kútik. Nachádza sa v budove Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici na ulici Slovenských partizánov 1132/52.

Expozícia tradičného bývania Tradičná ľudová kultúra v Marikovej. Expozícia tradičného bývania v Marikovskej doline je umiestnená v Skanzene v Hornej Marikovej v miestnej časti Modlatín.

Výstava z fondu archeológie Púchovská kultúra. Nachádza sa v Župnom dome v Púchove.

Výstava z fondu zoologie Fauna Považia. Je umiestnená v kaštieli v Bohuniciach.

Výstava historických motocyklov Od počiatkov výroby po zlatú éru. Je umiestnená v kaštieli v Bohuniciach.