Skanzen v Hornej Marikovej

Skanzen v Hornej Marikovej

V areáli skanzenu v Hornej Marikovej sa nachádza niekoľko zrubových dreveníc, typických pre túto oblasť. S výstavbou skanzenu sa začalo v roku 1986. Súčasťou skanzenu je i amfiteáter, v ktorom sa konajú slávnosti. V jednej z dreveníc je od roku 2017 umiestnená expozícia tradičného bývania Marikovskej doliny. Drevenica pozostáva z troch častí: izby, pitvora a komory. Jedinou vykurovanou časťou bola kedysi izba, kde bývalo viacero členov domácnosti. V malej izbičke je ukážka spôsobu spania, varenia, stolovania a ukážky ľudového odevu. Je tu piecka s dobovým riadom a príslušenstvom, stará posteľ s perinami, či prevesený marikovský kroj. Ponad posteľ je zavesená kolíska. V jednom z rohov miestnosti je tzv. svätý kút, pozostávajúci z viacerých svätých obrázkov. V pitvore sú inštalované drobné predmety dennej potreby (žarnov, miestne nazývaný „žrn“), piesty na pranie, rôzne drevené a hlinené nádoby, náradie na práce na poli a podobne. V komore, najmenšej a najchladnejšie miestnosti, sú umiestnené tri drevené truhlice (dve zásobnice na obilie, tzv. „štrichy“ a jedna na šatstvo). Expoziciu zriadilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Na požiadanie ju sprístupní pracovníčka obecného úradu (042-4352182), prípadne je možné dohodnúť komentovanú prehliadku s odborným pracovníkom (etnológom) Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Skanzen sa nachádza oproti budove obecného úradu s kultúrnym domom v centre obce.