Roľnícky dvor Pobedim 254

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Nachádza sa v centre obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola v blízkosti fary. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Murovaný ľudový dom z roku 1878. Upravovaný bol v roku 1922 a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Pôvodný interiér z 19.storočia. Dom bol rozšírený o hospodársku časť. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne (pitvora) a komory. Staviteľ Michal Kuchar. Hospodárska časť bola postavená postupne v rokoch 1883-1890. V dome je zariadenie typické pre roľnícke obydlie, je tu i pec na pečenie chleba. Nachádza sa tu expozícia národopisu, archeológie a histórie obce. Hospodárska stavba. Murovaná komora s podbráním z roku 1890. Upravovaná bola v roku 1992 a začiatkom 21.storočia....