Ľudová architektúra v Uhrovskom Podhradí

Ľudová architektúra v Uhrovskom Podhradí

V obci sa zachovali typické murované trojpriestorové domy s výškou nad celou obytnou časťou, prístupnou z dvora drevenými schodmi a pavlačou. Domy sú omazané a obielené a sú prekryté valbovou strechou z tvrdej krytiny. Situované sú dvojosovým priečelím na ulicu. Pochádzajú z 19.storočia. Nachádzajú sa tu aj menšie domy s výškou nad komorou. V otvorených dvoroch sú malé hospodárske stavby. Z 2.tretiny 20.storočia sa zachovali murované podpivničené domy so skladovými priestormi na povale. Majú sedlové strechy s murovaným štítom a malou valbičkou.