Ľudový dom v obci Slopná

Ľudový dom v obci Slopná

Ľudový dom patrí medzi posledné domy pôvodnej ľudovej architektúry v obci. Postavený bol pravdepodobne koncom 19.storočia. Zaujímavosťou je, že sa v ňom počas 2.svetovej vojny ukrývali nemeckí vojaci. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys. Zámerom obce je v ňom zriadiť muzeálnu expozíciu o histórii obce Slopná. Ľudový dom č.p. 76 sa nachádza v hornej časti obce Slopná v svahu na ľavom brehu Slopnianskeho potoka.