Zlatá (Za Klondajkom) – Pružina

Zlatá (Za Klondajkom) – Pružina

Skalný útvar sa nachádza naľavo od žltého turistického chodníka (8582) za lokalitou Pod Hrádkom. Je to v poradí tretia skala vysoko nad cestou napravo od skaly Zlatá. Prístup k nej je po horskom chodníku pravou stranou suťoviska a pod najbližšou skalou doprava. Nachádza sa v katastri obce Pružina, v celku Strážovské vrchy, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Strážov. Skalnú stenu využívajú horolezci.