Marikovská dolina (Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Klieština, Udiča)

Marikovská dolina (Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Klieština, Udiča)

Poloha: Nachádza sa v celku Javorníky, podcelky Nízke Javorníky (časť Púchovská vrchovina) a Vysoké Javorníky (časť Javornícka hornatina).

Dĺžka: Je najdlhšou dolinou v Javorníkoch zo slovenskej strany. Prebieha v smere od juhovýchodu na severozápad. Od ústia po záver meria približne 27km.

Ohraničenie:

Opis doliny: Archeologické nálezy svedčia o osídlení tejto oblasti už v neskorom paleolite (11.000 p. n.l.-8.300 p. n.l.) a bronzovej dobe (2.300 p. n.l.-700 p. n.l.). V súčasnosti je dolina husto osídlená a od ústia v nej ležia obce Udiča, Klieština (v bočnej dolinke potoka Radotiná), Hatné, Dolná Mariková a Horná Mariková. Od svojho záveru sa postupne rozširuje, najväčšiu šírku má pri obci Udiča. Celá dolina, najmä jej horná časť, bola intenzívne osídlená počas valaskej kolonizácie. Kopaničiarske osídlenie a spôsob hospodárenia vtlačil krajine charakteristický ráz, ktorý sa zachoval až do dnešných čias. Na svahoch doliny je roztrúsených veľké množstvo osád (kopaníc). V jednotlivých osadách sa dodnes zachovali ukážky typickej ľudovej architektúry. V dolnej často doliny sa bočné svahy využívajú najmä ako poľnohospodárska pôda, vo vyššej časti sa na svahoch nachádzajú pasienky a lesy. Dolina končí pod hlavným hrebeňom Javorníkov na území Hornej Marikovej, v miestnej časti Ráztoka. Časť doliny patrí do CHKO Kysuce.

Rieka: Tečie ňou, a vo flyšovom podloží ju vytvoril, Marikovský potok so svojimi prítokmi Udičiansky potok, Kátlinský potok, Besný potok a Radotiná.

Zaujímavosti: Charakteristickou pre túto oblasť sú dvojpriestorové zrubové drevenice pokryté šindľovou strechou, postavené na kamennej podmurovke. Zaujímavými nápadnými útvarmi, vytvorenými ľudskou činnosťou, sú tzv. kamenice, ktoré vznikli zberom a ukladaním kameňov pri čistení pasienkov.

Prístupnosť: Dolinou prechádza modro značená cyklotrasa (2307) s mnohými odbočkami (5312, 5326, 8314, 8315, 8316, 8317, 8319, 8338) a turistické chodníky (8581, 8589, 8593, 8692). Po hrebeňoch, ktoré ohraničujú dolinu prechádzajú ďalšie turistické chodníky (2693, 2695).

Bočné doliny: