8338 (Vlkov – Stolečné)

Orientačné miesta: Horná Mariková – Vlkov (531m) (1,2km) – Horná Mariková, Pod Ráztokou (578m) (2,3km) – Stolečné (624m).

Dĺžka: 3km.

Prevýšenie: 90/0m.

Náročnosť: Rekrea (cestný bicykel).

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Krátka spojka medzi modrou cyklotrasou (2307) a zelenou cyklotrasou (5326).