Púchovská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízke Javorníky.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti severovýchode od Púchova. Na severe ju ohraničujú časti Javornícka brázda a Rovnianska vrchovina a na juhovýchode a na juhu Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina, Podmanínska pahorkatina a Ilavská kotlina).

Okresy: Bytča, Považská Bystrica, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Klapy (653,7m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia pri Púchove v nadmorskej výške približne 260m

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má podlhovastý tvar severovýchodno-juhozápadnej orientácie a na južnom okraji ležia mestá Púchov a Považská Bystrica. Charakteristické je hlbokým údolím rieky Váh. Najmä v údoliach rieka a potokov je pomerne husto osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo: Centrálnou časťou územia preteká riek Váh (je na nej vybudovaná vodná nádrž Nosice). Vodné toky tečúce z tohto územia patria do jej povodia. Medzi najvýznamnejšie patrí Marikovský potok, Papradnianka a Štiavnik.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.