8581 (Z Púchova do Považského Podhradia)

Orientačné miesta: Púchov, vlak, bus (265m) – Lachovec (446m) – Biela skala (479m) – Zábavy (462m) – Udiča, bus (282m) – Prameň pod Klapmi (475m) – Klapy (654m) – Sedlo Klapy (498m) – Lopatina (530m) – Považské Podhradie, bus (298m).

Dĺžka: 18,2km.

Čas prechodu: 6 hodín 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.035m/klesanie 1.010m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Púchove pred železničnou stanicou. Pokračuje spolu s modrým chodníkom (2692) po moste cez rieku Váh do mesta. Na kruhovom objazde za mostom odbočuje doľava a po ďalších približne 200m do prava na ulicu Obrancov mieru. Modrý chodník (2692) tu pokračuje rovno, a k žltému chodníku sa pripája miestny zelený chodník na Vápennú skalu. Oba chodníky pokračujú po ulici Obrancov mieru. Na jej konci miestny zelený chodník odbočuje vľavo. Žltý chodník pokračuje po uliciach Kuzmányho a Janka Kráľa, kde po 60m odbočuje vľavo a opúšťa asfaltovú cestu. Pokračuje po lesnom chodníku stúpaním do lokality Lachovec, kde sa opäť spája so zeleným miestnym chodníkom. Spolu v miernom stúpaní pokračujú na hrebeň, odkiaľ klesajú a neskôr stúpajú k prameňu pod Vápennou. Od prameňa s prístreškom stúpajú k Vápennej skale, kde miestny zelený chodník končí. Žltý chodník nad Vápennou skalou odbočuje prudko vľavo a klesá, a neskôr stúpa pod vrch Ostrenec (515,0m), na ktorý je významová odbočka na vyhliadku (3 min). Návrat je po tej istej trase. Odtiaľ pokračuje k odbočke ku kaplnke Panny Márie (300m). Návrat je po tej istej trase. Od odbočky klesá lesnými a poľnými cestami na spevnenú cestu. Prechádza okolo kríža a pokračuje klesaním k salašu, kde je možné sa občerstviť. Na salaši začína miestny modrý chodník do obce Nimnica. Žltý chodník od salaša stúpa zväčša po lesnej ceste do lokality Zábavy, kde ho križuje modrý chodník (2693) z Púchova, mestskej časti Nosice na chatu Portáš. Žltý chodník z lokality Zábavy zväčša klesaním pokračuje do Udiče, miestnej časti Upohlav. Tu prechádza okolo zvonice a opäť zväčša klesaním prichádza do Udiče. Okolo cintorína, pamätníka obetiam 2.svetovej vojnykostola Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu prichádza do centra obce. Tu sa napája na náučný chodník Klapy a spoločne stúpajú lesom PR Klapy do lokality Prameň pod Klapmi a na vrch Klapy (653,7m), odkiaľ sú krásne výhľady na okolie. Z vrcholu spoločne klesajú okolo skalných útvarov a jaskyne Dzedova ric do sedla Klapy, kde náučný chodník Klapy odbočuje. Žltý chodník sa napája na modrý chodník (2695) z Považskej Bystrice na Malý Javorník (1.019,2m) a spolu prechádzajú ponad osadu Uhry okrajom lesa do lokality Lopatina, kde sa rozdeľujú. Žltý chodník klesá okolo studničky Sklepité pod Považský hrad a odtiaľ spolu s náučným chodníkom Považský hrad klesá okolo kaštieľa Burg do Považskej Bystrice, mestskej časti Považské Podhradie, kde pri kostole Svätého Ladislava končí.