Kostol svätého Ladislava v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Kostol svätého Ladislava v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Rímskokatolícky farský Kostol svätého Ladislava bol postavený v neskoroklasicistickom štýle. So súhlasom biskupského úradu ho dal postaviť vtedajší majiteľ panstva Anton Sapári. Jeho základy boli položené v roku 1843 na mieste starých želiarskych domov, ktoré museli byť odstránené, a na mieste staršej kaplnky. Nebol postavený podľa pôvodných plánov na vyvýšenom mieste. Samotní majitelia panstva dali vchodové dvere zhotoviť od strany kaštieľa. Staval sa 18 rokov a dokončený bol v roku 1861, podľa iných zdrojov v roku 1859. Pri požiari domu Jána Vavríka 4.septembra 1888 kostol zhorel. Dva zvony sa pri požiari úplne rozbili. Zvony nahradil ďalší majiteľ panstva barón Popper a vysvätené boli v roku 1927. Kostol bol obnovený až v roku 1929. V roku 1938 bol do kostola zakúpený nový organ. Opravovaný bol v rokoch 1949, 1981, 2012 a 2014. V roku 2007 sa obcou prehnala veterná smršť, ktorá z kostolnej veže strhla medenú krytinu z nedávnej rekonštrukcie. V roku 2012 bol vysvätený nový zvon Svätý Tomáš Apoštol. Rekonštrukciou prešli zvyšné tri zvony a tiež budova fary. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. Výmaľba je z roku 1949 a jej autorom je R. O. Dollinger. Vnútorné zariadenie pochádza z polovice 19.storočia a z 20.storočia. Voľný obraz Svätého Ladislava z bývalého hlavného oltára je z 2.polovice 19.storočia. So stavbou kostola bola postavená súčasne i fara. V areáli kostola sa nachádza Lasaletská kaplnka, v záhrade súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie a pred kostolom stojí socha svätého Jána Nepomuckého. Kostol sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.