Fara v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Fara v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Neskorogotická budova rímskokatolíckej fary bola postavená v roku 1843. Je to jednopodlažná bloková stavba riešená na spôsob kúrie s veľkou záhradou, dvorom a hospodárskymi budovami. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.