Socha svätého Jána Nepomuckého v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Socha svätého Jána Nepomuckého v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Pred rímskokatolíckym kostolom Svätého Ladislava sa nachádza socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1759 od neznámeho autora. V dňoch 16. a 17.marca 1784 veľká povodeň túto sochu odkiaľsi priniesla na troskách drevenej plti do chotára obce. Spolu s ňou bolo na plti aj päť malých líp. Socha bola obnovená a postavená na mieste, kde bola nájdená. Na tom istom mieste boli vysadené aj lipy. Z nich vyrástla iba jediná a to do mohutných rozmerov. Pri výstavbe umelého koryta rieky Váh v rokoch 1958-1963 bola lipa zrezaná. Socha bola v roku 1979 zo záplavového územia premiestnená na súčasné miesto pred kostol. Stojí v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie. V roku 2010 bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta.