Kostol Svätého Jozefa, robotníka v Podmaníne – Považská Bystrica

Kostol Svätého Jozefa, robotníka v Podmaníne – Považská Bystrica

Moderný rímskokatolícky kostol Svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 21.storočí. Posvätený bol 30.4.2006. Základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Prvú slávnostnú omšu celebroval Mons. Štefan Vallo. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Podmanín nad obcou pod cintorínom.