Kostol Svätého Jána Nepomuckého v Hornej Marikovej

Kostol Svätého Jána Nepomuckého v Hornej Marikovej

Na mieste súčasného kostola bol postavený v roku 1790 drevený kostol. Bol zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému. Stál v miestach súčasnej strednej brány cintorína. Súčasný rímskokatolícky farský kostol bol postavený po roku 1830 a je tiež zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému. Klasicistická jednoloďová stavba so segmentovým záverom presbytéria, klenutá pruskými klenbami. V rokoch 1925-1926 bola rozšírená novou časťou lode s bočnou prístavbou. Má predstavanú vežu a hladké fasády členené polkruhovo zakončenými oknami. Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu pochádza z konca 19. a z 20.storočia. Pôvodný organ z roku 1861 s pôvodnými píšťalami vytvorili na zákazku bratia Pažickí z Rajca. V kostole sú umiestnené relikvie svätého Valentína a svätého Pia V. Kostol stojí v strede obce Horná Mariková, v miestnej časti Modlatín.