Kostol svätého Gorazda v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Kostol svätého Gorazda v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Moderný rímskokatolícky farský kostol Svätého Gorazda bol postavený v rokoch 1998-2001. Základný kameň kostola požehnal pápež Ján Pavol II. 22.4.1990 v Bratislave – Vajnoroch pri svojich bohoslužbách. Kostol sa začal zemnými prácami realizovať 9.10.1998, v roku 1999 bola dokončená hrubá stavba a v roku 2000 bola urobená strecha, inštalácie a omietky. Dokončený a posvätený bol v roku 2001. 29.7.2001 ho posvätil otec kardinál Ján Chryzostom Korec. Vnútorné zariadenie a sochu svätého Gorazda vyhotovil sochár Dominik Monček. Tri zvony: Svätý Gorazd, Svätý Ladislav a Panna Mária odlial Jozef Tkadlec v Halenkove na Morave. Od 1.7.2011 sa stal farským kostolom pre novovzniknutú farnosť. Kostol stojí v Považskej Bystrici, v mestskej časti Dolný Moštenec v strede obce.