Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie v Považskom Podhradí – Považská Bystrica

Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) pochádza z 2.tretiny 18.storočia. Samotná socha Panny Márie stojí na mohutnom zdobenom podstavci, na ktorom sú tiež po bokoch osadení dvaja anjeli s lýrami. Pôvodne stála socha až do výstavby umelého koryta rieky Váh (1958-1963) v parku pri kaštieli Sapáriovcov, neskôr bola premiestnená k rímskokatolíckemu kostolu Svätého Ladislava. Nachádza sa v jeho záhrade v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie. V roku 2010 bolo zaradené medzi pamätihodnosti mesta.