Súsošie svätého Jána Nepomuckého v Papradne

Súsošie svätého Jána Nepomuckého v Papradne

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 2017. Neskorobarokové dielo z 2.polovice 18.storočia. Upravované bolo v rokoch 2010-2011. Nachádza sa v severozápadnej časti areálu rímskokatolíckeho kostola Svätého Ondreja, apoštola v strede obce naľavo od hlavného vchodu. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec I. Kamenný podstavec pod sochou svätého Jána Nepomuckého so štvorcovým pôdorysom.

Podstavec II. Kamenný podstavec pod sochou anjela so zámkom. Má štvorcový pôdorys.

Podstavec III. Kamenný podstavec pod sochou anjela s knihou. Má štvorcový pôdorys.

Socha I. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha II. Socha anjela so zámkom.

Socha III. Socha anjela s knihou.