Súsošie pred NsP v Považskej Bystrici

Súsošie pred NsP v Považskej Bystrici

Pred vchodom do starej časti Nemocnice s poliklinikou stojí súsošie znázorňujúce šťastnú rodinu.