Kaštieľ v Považskom Podhradí

Kaštieľ v Považskom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Stojí pri štátnej ceste v časti Považské Podhradie pod Považským hradom. Bol postavený v rokoch 1750-1775 v štýle neskorého baroku (rokoko). Chodbový solitér s päťkrídlovým pôdorysom, dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažný s pivnicou. Arkádový dvor s prerušeným zadným traktom a kaplnka z rokov 1763-1764. Kaplnka bola opravovaná po roku 1960. V strede hlavného priečelia obráteného smerom k Váhu sa nachádza trojosový akcentovaný rizalit so schodiskom v dvorovej časti. Arkády dvora sú segmentové, na poschodí so štíhlymi stĺpikmi.Kaplnka, umiestnená v nároží prízemia, má zachované pôvodné členenie stien. Fasáda na rizalite je členená pilastrami a zakončená volútovým štítom. V oknách na prízemí sa nachádzajú rokokové mreže. Manzardová strecha s plechovou vežičkou. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami, zoradené na spôsob enfilád. V izbách sa nachádzajú pôvodné dvere. V pivnici kaštieľa sú tri kamenné erby a kamenná doska z roku 1777.

Hospodárska stavba. Solitérna hospodárska stavba (mladší kaštieľ), bývalé maštale, sa nachádza v areáli severne od kaštieľa. Postavená bola v gotickom slohu v roku 1775. Je to dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom, jednopriestorovou dispozíciou.

Sýpka. Sýpka bola postavená okolo roku 1760 severne od kaštieľa. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Je to murovaná jednopodlažná budova s pivnicou, so štvorcovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Stojí v areáli kaštieľa.