Stupné

Stupné

Poloha

Obec leží v Javorníkoch, v Papradnianskej doline, na brehu riečky Papradnianka.

Najvyšší bod: Bukovina (638,1m).

Najnižší bod: Rieka Papradnianka pri výtoku z katastra obce (319m).

História obce

Prvá zmienka o obci založenej na zákupnom práve je z roku 1416, kedy sa spomína ako scultetia de Stupiczna (ďalšie názvy: 1467 Ztwpna, 1525 Stwpne, 1598 Ztupnie, 1773 Supne, 1786 Stupne). Obec vznikla v chotári obce Jasenica. Predpokladá sa, že prví obyvatelia založili osadu pri hrade na Žeravici, ktorý vlastnil pán hradu Krajčoviech. Neskôr došlo k požiaru hradu (možno aj prepadnutiu hradu do skaly) aj obydlia poddaných a títo boli prinútení hľadať nové miesto na vybudovanie osady a usídlili sa v miestnej časti zvanej „Spád“ na ľavom brehu Papradnianky, ale nemohla sa zväčšovať kvôli nedostatku miesta. Hľadalo sa nové miesto a skutočne sa aj našlo. Ľudia odklonili tok riečky viac naľavo a tak získali pre stavbu väčšej obce veľmi vhodné a priestranné miesto. Názov obce je teda odvodený od presťahovania (prestúpenia) celej obce z pôvodného miesta na nové. Neskôr došlo ku klčovaniu okolitých porastov a obyvatelia si rozširovali priestor na obrábanie pôdy. Tak vznikli osady ako Kopánky, Hole, Dlhé, Záhumnie, Pernajov. Obec v minulosti patrila panstvu Bytča. Posledným majiteľom dediny  bola barónka Poperová z Bytče. Určitý čas patrila dedina  i rodu Politzerovcov a ďalšími spolumajiteľmi bol tiež rod Marmostein, Velič a rodina Majerských. V roku 1598 mala obec mlyn a 24 domov, v roku 1784 mala 80 domov, 75 rodín a 396 obyvateľov, v roku 1828 mala 63 domov a 552 obyvateľov, v roku 1869 mala 473 obyvateľov, v roku 1880 mala 453 obyvateľov, v roku 1890 mala 469 obyvateľov, v roku 1900 mala 509 obyvateľov, v roku 1910 mala 500 obyvateľov, v roku 1921 mala 521 obyvateľov, v roku 1930 mala 581 obyvateľov, v roku 1940 mala 648 obyvateľov, v roku 1948 mala 645 obyvateľov, v roku 1961 mala 770 obyvateľov a v roku 1970 mala 853 obyvateľov. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. Začiatkom 20.storočia odchádzalo mnoho obyvateľov na sezónne poľnohospodárske práce do Maďarska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a mnoho sa ich vysťahovalo do Ameriky a Kanady. Do roku 1940 bol v obci 1 mlyn, 2 stolárske dielne, 2 kováčske dielne, 1 kolár a píla na porez guľatiny. V 20.storočí pracovali obyvatelia v Považskej Bystrici. V roku 1986 bola obec pričlenená k Brvnišťu. V roku 1990 sa opäť osamostatnila.

História osídlenia územia

Hradisko na Žeravici.

Ďalej sa tu nachádzajú archeologické vykopávky keltského hradiska. Ako kamenná surovina boli používané horniny rádiolarit a rohovec, zdroje týchto hornín sa nachádzajú v širšom okolí oblasti, napríklad v lokalite Podprosnie.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kalvária.

Kaplnky: Sedembolestnej Panny Márie, v lokalite Podsrazom.

Kríže: pred obcou, v obci, v lokalite Boky.

Hradisko na Žeravici.

Papradnianska dolina.

Studničky v lokalite Podsrazom.

Vodopády Hlboč.

Cyklotrasa: 2307.

Turistický chodník KST: 2695.