Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Stupnom

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Stupnom

Pôvodná kaplnka mala rozmery približne 2x2m. Múry boli z kameňa a mali hrúbku viac ako 50cm. Preto v nej bolo miesto iba pre sochu Sedembolestnej Panny Márie, pre ľudí v nej nebolo miesta. Občania požadovali, aby sa postavila kaplnka väčšia, aspoň pre 30 ľudí. 12.9.1981 sa začalo s úpravou terénu. Keď bola stavba pod strechou bola stavba úradne zakázaná členmi Okresného národného výboru v Považskej Bystrici. Do stredu kaplnky bola vymurovaná tehlová priečka, s cieľom vytvorenia skladu civilnej obrany, do ktorého sa malo vchádzať cez kaplnku. Tento stav trval necelý rok. Potom nasledovalo zbúranie priečky. Kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii bola teda postavená v rokoch 1981-1982. Nachádza sa v nej pôvodná drevená socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1805, ktorú do obce priniesla rodina Kramaríková pôvodom zo Štiavnika. Pôvodne bola postavená na oltárik v drevenej kaplnke, ktorá bola aj zvonicou a stála na mieste terajšej kaplnky. Soška sa nachádza v drevenej zasklenej skrinke ozdobenej vyrezávanými detailami. Pri ukladaní na terajšie miesto do murovanej kaplnky tieto detaily zavadzali a preto boli odstránené. Časť z nich sa ale v kaplnke nachádza. Kaplnka stojí v strede obce pri hlavnej ceste.