Kalvária v Stupnom

Kalvária v Stupnom

Kalvária bola vybudovaná v roku 2009 z inicatívy občana Jána Babiara. Na úpätí vrchu Žeravica (527,3m) sa nachádza lurdská jaskyňa Panny Márie Nepoškvrneného počatia z roku 2009 a drevený kríž. Štrnásť zastavení Kalvárie jednoduchej konštrukcie je vyhotovených z dreva a kovu. Zastavenia sa nachádzajú popri chodníku, ktorý prudko stúpa na vrchol. Pri poslednom zastavení sa nachádzajú tri veľké drevené kríže. Kalvária sa nachádza na hornom konci severozápadne od obce na svahu vrchu Žeravica (527,3m).