Žeravica (Javorníky)

Žeravica (Javorníky)

Nadmorská výška: 527,3m.

Poloha: Geomorfologický celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky, časť Púchovská vrchovina.

Katastrálne územie: Stupné.

Opis: Skalnatý vrch severne od obce Stupné. Na jeho úpätí sa nachádza Lurdská jaskyňa a pri nej začína Krížová cesta. Na vrchu sa nachádzalo hradisko. Oblasť sa vyznačuje výskytom vzácneho rastlinstva a živočíšstva. Žije tu čmeľ zemný a jasoň červenooký. Z rastlín tu rastú kavyľ pôvabný, klinček kartuziánsky, astra kopcovitá, drieň obyčajný a horček brvitý. Juhozápadná skalnatá časť s krížom poskytuje pekné výhľady na okolité pohoria a na Papradniansku dolinu.

Prístup: Vrchol je dostupný od Lurdskej jaskyne po peknom lesnom chodníku (vzdialenosť 1km, čas výstupu 35 minút).