Zvonica v Stupnom

Zvonica v Stupnom

Pôvodná zvonica v obci bola drevená. V rokoch 2011-2012 prebehla rekonštrukcia domu smútku a súčasne bola postavená nová zvonica, v ktorej sú umiestnené dva zvony. Väčší zvon je zasvätený svätému Cyrilovi a menší svätému Metodovi. Vysvätil ich vdp. Ľubomír Zedník. Zvonica sa nachádza na cintoríne v obci Stupné pri dome smútku.