Vodopády Hlboč – Stupné

Vodopády Hlboč – Stupné

Poloha: Vodopády sa nachádzajú v celku Javorníky, podcelok Nízke Javorníky, časť Púchovská vrchovina, v katastri obce Stupné. Nachádzajú sa západne od obce, v dolinke v lokalite Hlboč.

Nadmorská výška: 430m.

Rieka: Bezmenný vodný tok.

Typ vodopádu: Erózny.

Výška vodopádu: 2,5m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Niekoľko skalných stupňov, cez ktoré vodný tok prekonáva výškové rozdiely. Najvýraznejší je spodný vodopád. Nad ním sa nachádza niekoľko ďalších menších kaskád. Prístup do dolinky je z lokality Podsrazom, kde stojí kaplnka a nachádza sa tu aj niekoľko studničiek s pitnou vodou.