Studničky v lokalite Podsrazom – Stupné

Studničky v lokalite Podsrazom – Stupné

V oddychovom areáli v lokalite Podsrazom západne od centra obce Stupné sa v blízkosti kaplnky nachádza niekoľko prameňov s upravenými studničkami. Pod kaplnkou sa nachádza prvá studnička, vrieč je zachytený plastovou rúrou a dá sa z nej osviežiť. Druhá studnička je povyše kaplnky a tiež je upravená, vodný tok je zachytený betónovou rúrou. Kúsok pod ňou je na umelo vytvorenom drevenom prahu osadená ďalšia plastová rúra, ale táto zberá povrchový tok. Preto je vhodná iba na osvieženie.